Księga Jubileuszowa w 60-tą rocznicę urodzin Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (2 tomy).

Księga Jubileuszowa w 60-tą rocznicę urodzin Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (2 tomy).
26.01.2015

Ze wstępu:
„…Chcieliśmy dać świadectwo minionym czasom i pokoleniom. W przekonaniu, że każdy z nich – bez względu na okoliczności – wniósł coś do Polskich dziejów i narodowego dorobku. Chcieliśmy także zostawić kolejnym pokoleniom – ku chwale i przestrodze. Jeśli Czytelnik znajdzie w tym dziele coś, co go zafrapuje, zastanowi, zmusi do optymistycznej lub gorzkiej refleksji, to znaczy, że zarówno autorzy, jak i redaktorzy oraz wydawca wykonali swą pracę dobrze…”
Redaktorzy: Danuta Waniek i Krzysztof Janik

Księga Jubileuszowa jest unikalną pozycją dokumentującą ścieżkę życiową i osiągnięcia jednego z najwybitniejszych polskich polityków została wydana przez Fundację Amicus Europae w 60-tą rocznicę urodzin Aleksandra Kwaśniewskiego i stanowi pasjonującą analizę i ocenę najważniejszych wydarzeń politycznych i międzynarodowych z ostatniego ćwierćwiecza, w tym i 10 lat prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Zawiera liczne osobiste wspomnienia osób współpracujących z byłym prezydentem w różnych okresach jego publicznej aktywności, stąd w książce nie zabrakło anegdot, sekretów współpracy podczas kampanii wyborczych jak i niuansów relacji partyjnych.
Do grona autorów i osób udzielających wywiady zaliczają się między innymi Adam Daniel Rotfeld, Stanisław Gebether, Danuta Hubner, Jerzy Jaskiernia, Jerzy Kornaś, Jacek Majchrowski, Witold Orłowski, Jan Widacki, Jerzy Dziewulski, Marek Siwiec, Stanisław Ciosek, Ryszard Kalisz, Adam Michnik, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Wojciech Jaruzelski, Jerzy Koźmiński, Leszek Miller, Józef Oleksy, Artur Balazs czy Jerzy Urban.


Zachęcamy do zakupu w księgarniach MDM (Koszykowa 34/50, Warszawa) oraz Prus (00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 7) oraz poprzez stronę internetową www.prus24.pl

Coroczne spotkanie członków Światowego Forum Ekonomicznego. Davos – Klosters, Szwajcaria 21-24 Styczeń 2015

Coroczne spotkanie członków Światowego Forum Ekonomicznego. Davos – Klosters, Szwajcaria 21-24 Styczeń 2015
16.01.2015

Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski weźmie udział  w spotkaniu organizowanym przez  Światowe Forum Ekonomiczne, które odbędzie się w Davos w dniach 21-24 stycznia 2015 roku. To wydarzenie gromadzi zarówno dyrektorów generalnych firm członkowskich Światowego Forum Ekonomicznego, a także wybranych polityków, przedstawicieli uczelni, przywódców religijnych oraz mediów. Około 2200 uczestników  w ciągu pięciu dni będzie uczestniczyło  w około 220 sesjach przewidzianych w oficjalnym programie. Dyskusje skupią się wokół kluczowych kwestii o znaczeniu globalnym (takich jak międzynarodowe konflikty, ubóstwo oraz problemy związane z ochroną środowiska i możliwościach ich rozwiązania).

 

Józef Oleksy (1946-2015)

Józef Oleksy (1946-2015)
10.01.2015
 
Z głębokim żalem żegnam
 
Józefa Oleksego
 
Człowieka lewicy, wybitnego polityka III Rzeczpospolitej, przekonanego Europejczyka-członka Konwentu Europejskiego.
Przez blisko 40 lat - ruch studencki, rząd M.F. Rakowskiego, Okrągły Stół, Socjaldemokracja RP, służba demokratycznej Polsce - nasze drogi polityczne  i losy życiowe splatały się.
Był człowiekiem wielkiej inteligencji, barwnym, otwartym, poszukującym dialogu i porozumienia, był osobowością skupiająca ludzi ponad podziałami. Zostawił znaczący ślad we współczesnej historii Polski i polskiej lewicy.
Przekazuje wyrazy współczucia zonie Marii, dzieciom, bliskim  i przyjaciołom
 
Aleksander Kwaśniewski

Coroczny Szczyt Concordia

Coroczny Szczyt Concordia
14.10.2014

Pod koniec września odbył się kolejny szczyt Concordii, w którym Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski miał zaszczyt uczestniczyć. W dyskusji prowadzonej przez senatora Johna McCaina obok Prezydenta Kwaśniewskiego, wzięli udział Prezydent Mikheil Saakashvili – b. Prezydent Gruzji oraz Prezydent Vaira Vīķe-Freiberga b. Prezydent Litwy, obecnie przewodnicząca Club de Madrid.