Fundacja Amicus Europae

Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” powstała w 2004 roku.

Nadrzędną misją Fundacji „Amicus Europae”  jest popieranie integracji europejskiej, a także wspieranie procesów dialogu i pojednania, mających na celu rozwiązanie politycznych i regionalnych konfliktów w Europie.

Do najważniejszych celów fundacji należą:

 

  • Wspieranie wysiłków na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa i umocnienia wartości demokratycznych;
  • Propagowanie dorobku politycznego i konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Propagowanie idei wspólnej Europy i upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej;
  • Rozwój Nowej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi;
  • Wsparcie dla krajów aspirujących do członkostwa w organizacjach europejskich i euroatlantyckich;
  • Promowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju gospodarki światowej;
  • Integracja mniejszości narodowych i religijnych w społeczności lokalne;
  • Propagowanie wiedzy na temat wielonarodowej i kulturowej różnorodności oraz historii naszego kraju i regionu;
  • Popularyzowanie idei olimpijskiej i sportu.

Fundacja jest jedną z czołowych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką międzynarodową.

Więcej informacji: www.fae.pl