Jesteś na stronie:

Apel byłych Prezydentów RP w sprawie wyborów prezydenckich i społecznych protestów na Białorusi.

Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski, wspólnie z Prezydentem Lechem Wałęsą oraz Prezydentem Bronisławem Komorowskim, wystosowali apel w sprawie wyborów prezydenckich i społecznych protestów na Białorusi.

Z głębokim niepokojem śledzimy informacje, napływające z Białorusi. Erupcja społecznych emocji nie ma precedensu w najnowszej historii tego kraju.

Wielotysięczne demonstracje w dziesiątkach miast to wyraz przekonania znacznej części białoruskiego społeczeństwa, że wybory były nieuczciwe, a ich wynik sfałszowany. To także społeczne wotum nieufności wobec urzędującego od 26 lat prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Apelujemy do władz Białorusi o powstrzymanie się od użycia siły wobec pokojowych zgromadzeń i dalszej eskalacji przemocy ze strony sił porządkowych. Wzywamy jednocześnie do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz podjęcia dialogu ze społeczeństwem i przedstawicielami opozycji, w celu znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu.

Wszelkie wątpliwości co do uczciwości wyborów powinny zostać wyjaśnione przez władzę publiczną, we współpracy z instytucjami międzynarodowymi, w sposób satysfakcjonujący dla białoruskiego społeczeństwa.

Społeczność międzynarodowa musi okazać determinację i wielką solidarność w obronie demokracji, praw człowieka i obywatela na Białorusi. Apelujemy do organizacji międzynarodowych – OBWE, Rady Europy, ONZ i Unii Europejskiej – o wypracowanie,
z władzą i opozycją, metod deeskalacji konfliktu i konstruktywnego dialogu politycznego.

Wspieramy propozycję polskiego rządu zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej ws. Białorusi, jako wyrazu politycznego zaangażowania i solidarności demokratycznej Europy z białoruskim społeczeństwem. Apelujemy do polskich władz o dalsze intensyfikowanie działań na forum UE, w celu zwiększenia zaangażowania Wspólnoty
w proces demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

Lech Wałęsa
Aleksander Kwaśniewski
Bronisław Komorowski

Warszawa, 11 sierpnia 2020 r.