Jesteś na stronie:

Coroczne spotkanie członków Światowego Forum Ekonomicznego. Davos – Klosters, Szwajcaria 21-24 Styczeń 2015

Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski weźmie udział  w spotkaniu organizowanym przez  Światowe Forum Ekonomiczne, które odbędzie się w Davos w dniach 21-24 stycznia 2015 roku. To wydarzenie gromadzi zarówno dyrektorów generalnych firm członkowskich Światowego Forum Ekonomicznego, a także wybranych polityków, przedstawicieli uczelni, przywódców religijnych oraz mediów. Około 2200 uczestników  w ciągu pięciu dni będzie uczestniczyło  w około 220 sesjach przewidzianych w oficjalnym programie. Dyskusje skupią się wokół kluczowych kwestii o znaczeniu globalnym (takich jak międzynarodowe konflikty, ubóstwo oraz problemy związane z ochroną środowiska i możliwościach ich rozwiązania).