Jesteś na stronie:

Coroczny Szczyt Concordia

Pod koniec września odbył się kolejny szczyt Concordii, w którym Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski miał zaszczyt uczestniczyć. W dyskusji prowadzonej przez senatora Johna McCaina obok Prezydenta Kwaśniewskiego, wzięli udział Prezydent Mikheil Saakashvili – b. Prezydent Gruzji oraz Prezydent Vaira Vīķe-Freiberga b. Prezydent Litwy, obecnie przewodnicząca Club de Madrid.

Poniżej relacja z dyskusji:


 „W dzisiejszym świecie partnerstwa publiczno-prywatne pełnią kluczową rolę. Praktycznie ich znaczenie jest w dużym stopniu uzależnione od sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju w którym działają. Ten panel dyskusyjny oparty będzie na analizie kierunków w jakich rozwija się współczesna ekonomia i gospodarka na świecie. Ukazane zostaną trzy różne perspektywy, przedstawione przez trzech byłych przywódców państw, a dyskusja będzie prowadzona przez Senatora Johna McCaina i będzie pierwszym panelem nadającym brzmienie kolejnym zaplanowanym tego dnia. Rozmowa będzie kształtowana wokół głównych wskaźników Concordii (Concordia Index) jakimi są: środowisko polityczne, inwestycje klimatyczne oraz luki infrastrukturalne. Więcej niż 10 bilionów dolarów jest zainwestowanych w sektor prywatny, który stara się zbudować współpracę podczas Concordia Summit. Ten panel ma na celu wnikliwą analizę obecnych wydarzeń na świecie oraz pozwolić ukształtować współpracę na przyszłość.”