Jesteś na stronie:

Demokracja wymaga wsparcia

Demokracja wymaga wsparcia tych państw, które już ją mają - powiedział w piątek PAP były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w Wilnie uczestniczył w konferencji Wspólnoty Demokracji.

"Demokracja wymaga wsparcia różnorodnego: politycznego, finansowego, wsparcia organizacji pozarządowych, dzielenia się doświadczeniami zarówno tymi dobrymi, jak i złymi" - powiedział Kwaśniewski.

Były prezydent przewodniczył głównej sesji konferencji, zatytułowanej "Wyzwania partnerstwa demokratycznego". Podczas tej sesji próbowano m.in. odpowiedzieć na pytanie, jaki może być kształt demokracji w państwach Afryki Północnej oraz Europy Wschodniej.

"Demokracja nie może być eksportowana, przyjść z zewnątrz. Każdy system demokratyczny musi uwzględniać lokalne tradycje, kulturę, przyzwyczajenia. Są jednak wartości podstawowe, uniwersalne. Demokracja oznacza wolność wyborów, wolność mediów, szacunek do człowieka, ochronę praw człowieka, praw kobiet, szacunek dla każdej mniejszości, nie tylko narodowej" - tłumaczył Kwaśniewski.

Podczas wileńskiej konferencji omówionych zostało kilka konkretnych programów: wsparcia dla Tunezji, zmian demokratycznych dla Mołdawii, a także projekt zbudowania funduszu, w którym uczestniczy m.in. Polska. Kwaśniewski przypomniał, że podczas polskiego przewodnictwa w Radzie UE zostanie przyjęty też specjalny program wsparcia dla projektów demokratycznych.

Były prezydent Polski poinformował, że w kuluarach konferencji rozmawiał także na temat stosunków polsko-litewskich. "Będziemy poszukiwali różnych pomysłów, żeby wrócić do normalności. Wymaga to jednak wysiłku z obu stron: litewskiej i polskiej. Nie tracę wiary" - powiedział Kwaśniewski.

Były prezydent na temat stosunków między obu krajami rozmawiał m.in. z byłym prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem. "Wspominaliśmy dawne czasy i myślę, że wspólnie, we wrześniu, będziemy zastanawiać się, jak my, weterani współpracy polsko-litewskiej, możemy tej sprawie pomóc" - powiedział Kwaśniewski.

Wspólnota Demokracji to inicjatywa amerykańsko-polska zapoczątkowana w 2000 roku przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych prof. Bronisława Geremka i ówczesną sekretarz stanu USA Madeleine Albright.

Źródło: PAP

Tekst wystąpienia w języku angielskim