Jesteś na stronie:

I Kongres Progresywnych Organizacji Pozarządowych „Forum Postępu”

W dniu 4 czerwca w Warszawie odbył się I Kongres Progresywnych Organizacji Pozarządowych organizowany przez Forum Postępu (FP) – zrzeszenie kilkunastu organizacji reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, sprawiedliwego oraz liberalnego w swoich poglądach. Głównym partnerami Kongresu była Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae oraz warszawskie biuro Fundacji im. Friedrich Eberta.

Głównym celem Kongresu było podjęcie próby zarysowania strategii programowej i organizacyjnej dla środowisk postępowych w najbliższych latach. Kongres przyciągnął liczne grono zainteresowanych, którzy aktywnie uczestniczyli w panelach dyskusyjnych. Tematykę Kongresu obejmowały zagadnienia dotyczące polityki, edukacji oraz kultury.
Koordynator Forum Postępu Sławomir Wiatr z Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza rozpoczął konferencję podkreślając pluralistyczny charakter inicjatywy FP, zaznaczając, że żaden z podmiotów przynależących do Forum Postępu nie powinien czuć się pozbawiony swojej suwerenności. Wskazał główne przyczyny niepowodzenia lewicy w ostatnim wyścigu parlamentarnym, podkreślając jednocześnie, że działania Forum Postępu nie mają intencji politycznej, a ideowo-programową.
Następnie głos zabrał Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, przewodniczący Rady Fundacji Amicus Europae. Były prezydent wspomniał o kilku ważnych celach, jakie czekają lewicę w najbliższym czasie. Podkreślił m.in. istotę zmniejszenia nierówności społecznych oraz całkowitej emancypacji kobiet, a także powstrzymanie globalnego ocieplenia. Dodał, że należy aktywnie prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju oraz dostosować się do nowego ładu środowisku międzynarodowym, w którym Stany Zjednoczone utraciły już pozycję hegemona i jedynego supermocarstwa. Wskazał również, że w dzisiejszych czasach to cyberterroryzm jest zagrożeniem znacznie poważniejszym, niż wojna nuklearna. Aleksander Kwaśniewski podkreślił, że kryzys lewicy ma charakter ogólnoświatowy, a jego przyczyną jest wprowadzanie postulatów zarezerwowanych do tej pory tylko dla ugrupowań lewicowych przez inne nurty polityczne. Były prezydent zakończył swoje wystąpienie zdaniem, że nie wierzy w upadek lewicy, a każdy kto zechce oddać na nią swój głos, z pewnością dostanie w zamian dobrą ofertę.
Kolejny na mównicę wkroczył Axel Schaefer z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, wiceprzewodniczący frakcji SPD w Bundestagu. Podkreślił, że siła lewicy oraz warunek jej sukcesu leżą we współpracy i jedności wewnętrznej. Dodał, że całkowita suwerenność państw europejskich może być zachowana tylko wtedy, gdy będziemy mieć do czynienia ze wspólnotą. Porównał dzisiejszą sytuację w Europie do fali nacjonalizmu z lat 30. ubiegłego stulecia, dając do zrozumienia, że tutaj należy upatrywać zagrożeń dla Unii Europejskiej.
Następnie odbył się panel dyskusyjny, prowadzony przez Michała Syskę z Ośrodka Myśli Społecznej im. Laasalle’a, który postawił przed uczestnikami zagadnienia dotyczące strategii lewicy w świetle obecnego kryzysu.
Jako pierwszy głos zabrał red. Rafał Woś z „Polityki”, który rozpoczął od wyliczenia głównych błędów popełnionych przez lewicowych przywódców. Wspomniał m.in. o wprowadzeniu faktycznego podatku liniowego, braku krytycznego podejścia do globalizacji czy rozregulowaniu rynku pracy. Dodał, że obecna strategia lewicy powinna skupić się na wzmocnieniu związków zawodowych, a program 500+ jest potrzebny i może przynieść więcej korzyści niż szkód.
Dariusz Szwed, doradca prezydenta Słupska mówił o sprawach polityki miejskiej, dając jasno do zrozumienia, że powinniśmy budować miasta inkluzywne, partycypacyjne, zielone oraz otwarte.
Dr Anna Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Postępowych jako główny cel dla socjaldemokracji wskazała konieczność walki z nierównościami w procesie życia ludzkiego. Dodała, że socjaldemokraci powinni zawsze stać w opozycji. Do rządu – gdy rządzi prawica, oraz do nierówności społecznych, gdy to lewica jest u władzy.
Zdaniem wiceprzewodniczącego SLD dra Krzysztofa Gawkowskiego lewica powinna dawać Polsce i Polakom poczucie bezpieczeństwa w pracy i w życiu prywatnym, tak jak robiła to w roku 1995, 2000 i 2001. Gawkowski nawiązał do Roberta Biedronia, który w Słupsku wlał ludziom w serca nadzieję i tę samą nadzieję, lewica powinna wlewać w serca wszystkich Polaków.
Ostatnia głos zabrała Barbara Nowacka ze stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Skrytykowała ona program 500+, argumentując, że to pierwszy krok do wyrzucenia kobiet z rynku pracy. Dodała, że ów program to nie jest metoda na walkę z ubóstwem, a w jej mniemaniu PiS chce w ten sposób zbudować nową klasę średnią.
Następnie, po krótkiej przerwie odbyło się siedem paneli dyskusyjnych organizowanych przez instytucje zrzeszone w Forum Postępu. Ich tematy dotyczyły m. in. polityki historycznej, progresywnej polityki zagranicznej, edukacji i kultury, zrównoważonego rozwoju oraz kwestii społeczeństwa należącego do tzw. „Pokolenia Z”. Liderami poszczególnych obszarów tematycznych i moderatorami paneli byli m.in. Ireneusz Bil, dyrektor Fundacji Amicus Europae, Bartosz Machalica z Centrum im. I.Daszyńskiego oraz Anna Grodzka ze Stowarzyszenia „Społeczeństwo FAIR”.
I Kongres Progresywnych Organizacji Pozarządowych odniósł – w opinii organizatorów i uczestników – sukces, a w części podsumowującej zgodnie stwierdzono, iż tego typu konferencje i debaty powinny być kontynuowane.
Forum Postępu współtworzą Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, Stowarzyszenie Kuźnica, Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Zielony Instytut, Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdinanda Lassalle’a, Stowarzyszenie Społeczeństwo Fair, Fundacja im. Izabelli Jarugi-Nowackiej, Fundacja Naukowa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – Europa. Współorganizatorem Kongresu była Fundacja im. Friedricha Eberta.