Jesteś na stronie:

Inauguracyjne Posiedzenia Społecznego Komitetu Lewicy

7 maja 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Społecznego Komitetu Lewicy 100-lecia Niepodległości. Na jego przewodniczącego jednogłośnie wybrany został Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Podczas spotkania poruszono również temat planowanej budowy pomnika Ignacego Daszyńskiego.

W części naukowej głos zabrali prof. Andrzej Mencwel, prof. Jerzy Bralczyk oraz prof. Jerzy Kornaś.
Ostatnim punktem posiedzenia był panel dyskusyjny na temat tego na ile historia ostatnich stu lat może być „nauczycielką życia”.

Więcej na temat tego wydarzenia:

daszynski2018.pl/2018/05/09/komunikat-z-inauguracyjnego-posiedzenia-spolecznego-komitetu-lewicy/

Źródło:  http://daszynski2018.pl/2018/05/09/komunikat-z-inauguracyjnego-posiedzenia-spolecznego-komitetu-lewicy/