Jesteś na stronie:

Józef Oleksy (1946-2015)

 
Z głębokim żalem żegnam
 
Józefa Oleksego
 
Człowieka lewicy, wybitnego polityka III Rzeczpospolitej, przekonanego Europejczyka-członka Konwentu Europejskiego.
Przez blisko 40 lat - ruch studencki, rząd M.F. Rakowskiego, Okrągły Stół, Socjaldemokracja RP, służba demokratycznej Polsce - nasze drogi polityczne  i losy życiowe splatały się.
Był człowiekiem wielkiej inteligencji, barwnym, otwartym, poszukującym dialogu i porozumienia, był osobowością skupiająca ludzi ponad podziałami. Zostawił znaczący ślad we współczesnej historii Polski i polskiej lewicy.
Przekazuje wyrazy współczucia zonie Marii, dzieciom, bliskim  i przyjaciołom
 
Aleksander Kwaśniewski