Jesteś na stronie:

Kardynał Józef Glemp (1929-2013)

Prezydent Aleksander Kwaśniewski z glebokim żalem przyjał wiadomość o śmierci Kardynała Józefa Glempa.W okresie 10 lat swojej prezydentury miał okazje do bardzo wielu spotkań i rozmów z księdzem Prymasem. Blisko współpracował w przygotowaniach i przeprowadzeniu pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Kardynał Józef Glemp pozostanie w pamięci jako poważny, rzeczowy partner, życzliwy ludziom, oddany sprawom Polski i kościoła katolickiego człowiek i duchowny.