Jesteś na stronie:

Konferencja „Dialog-Kompromis-Porozumienie. 30 lat od Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca”.

3 czerwca 2019 roku odbyła się konferencja pt.: „Dialog-Kompromis-Porozumienie. 30 lat od Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca”, zorganizowana przez Fundację Amicus Europae oraz Instytut Bronisława Komorowskiego.

Po wystąpieniach obu Prezydentów, Stanisława Cioska oraz Jana Lityńskiego, rozpoczęła się dyskusja w panelu pt.: „Filozofia Okrągłego Stołu a praktyka budowy demokracji w III RP”, z udziałem profesorów Antoniego Dudka, Pawła Kowala, Danuty Przywary, Jana Widackiego oraz Janusza Reykowskiego, moderowana przez Agatę Czarnacką.

Drugą część konferencji stanowiła okolicznościowa dyskusja nt. stosunków polsko-rosyjskich, zorganizowana z okazji 80-tych urodzin Stanisława Cioska, byłego ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej. W dyskusji pt. "Stosunki polsko-rosyjskie wtedy i dziś - gdzie jesteśmy?" udział wzieli dr Agnieszka Bryc, dr Igor Gretskiy, dr hab. Maciej Raś, dr Iwona Reichardt. Całą dyskusję moderował dr Ireneusz Bil. 

więcej wkrótce na stronie fae.pl

wystąpień można wysłuchać na stronie press.warszawa.pl/konferencja-dialog-kompromis-porozumienie-30-lat-od-okraglego-stolu-i-wyborow-4-czerwca/

Foto: Kasia Rainka