Jesteś na stronie:

Konferencja „Global Commission on Drug Policy”

W dniach 24-25 października 2012 roku w Warszawie Prezydent Aleksander Kwaśniewski wziął udział w konferencji „Global Commission on Drug Policy”. 

Celem spotkania jest zwrócenie uwagi na wpływ, jaki prowadzona obecnie wojna z narkotykami wywiera na zdrowie publiczne w Europie Wschodniej oraz omówienie perspektyw zmiany sytuacji na świecie.

Światowa Komisja powstała w lipcu 2010 i od tego czasu pracuje nad mapą drogową wytyczającą kierunek zmiany prawa i polityki narkotykowej. W jej skład wchodzą obecnie 22 czołowe postaci z kręgów polityki i biznesu, w tym siedmiu byłych prezydentów.

Spotkanie GCDP w Polsce ma na celu zwrócenie uwagi Europy Wschodniej na dramatyczne dla jednostek i społeczeństw konsekwencje, które pociąga za sobą rygorystyczna polityka wobec narkotyków obowiązująca w większości krajów regionu. Imprezą towarzyszącą spotkaniu będzie okrągły stół zorganizowany w siedzibie Gazety Wyborczej, którego celem jest włączenie do debaty mediów i zainteresowanych podmiotów.

Oprócz omówienia wpływu wojny z narkotykami na region wschodnioeuropejski, uczestnicy dwudniowego posiedzenia zajmą się również dynamiką zmian w Ameryce Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych i Europie oraz rozważą sposoby zwrócenia większej uwagi na tę problematykę w krajach Afryki i Azji.

Punktem wyjścia dla rozmów w Warszawie będzie drugi raport Komisji ,,Wojna z Narkotykami a HIV/AIDS: jak kryminalizacja narkotyków napędza globalną pandemię", opublikowany w czerwcu 2012 r. Raport opisuje, jak światowa wojna z narkotykami przyczynia się do szerzenia pandemii HIV wśród osób używających substancji psychoaktywnych i ich partnerów seksualnych. Według niektórych szacunków co setny dorosły mieszkaniec Rosji żyje z HIV, przy czym większość nowych przypadków zakażeń wiąże się z dożylnym stosowaniem narkotyków. Z wyjątkiem Afryki Subsaharyjskiej, około 1/3 nowych przypadków zakażenia HIV na świecie związana jest z używaniem narkotyków.

Dla rozwoju debaty w Europie Wschodniej konieczne jest podkreślenie korelacji pomiędzy polityką narkotykową a HIV/AIDS, jak również nawiązanie współpracy ze środowiskami zajmującymi się tematyką AIDS.

,,Nawet najodważniejsi przywódcy przyznają, że nie mogą działać sami bez wsparcia ze strony innych liderów i społeczeństwa. Najpilniejszym zadaniem Światowej Komisji jest stworzenie masy krytycznej, pozwalającej przeprowadzić niezbędne zmiany”, powiedział Fernando Henrique Cardoso, były prezydent Brazylii, obecnie przewodzący GCDP.

W czerwcu 2011 r. GCDP ogłosiła przełomowy raport zawierający trzy główne zalecenia:

 

  • Uznać fakt, że ,,wojna z narkotykami" poniosła klęskę, pociągając za sobą fatalne skutki w postaci naruszeń praw człowieka, nasilenia przemocy i korupcji;
  • Zastąpić kryminalizację i karanie osób używających narkotyków ofertą świadczeń zdrowotnych dla tych, którzy tego potrzebują;
  • Wspierać eksperymentalne działania rządów w tworzeniu takich modeli uregulowań prawnych, które będą osłabiać organizacje przestępcze, stojąc równocześnie na straży zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Ta rekomendacja stosuje się w szczególności do marihuany.


Ten apel o zmianę paradygmatu – czyli odejście od nieudanej polityki w stronę otwartej debaty na temat realnych alternatyw, od prohibicji w stronę prewencji, terapii i redukcji szkód – zyskał zainteresowanie światowych mediów, przyczyniając się do uznania Komisji za katalizator przemian na całym świecie.

W ciągu ostatnich piętnastu miesięcy dialog Komisji z przywódcami politycznymi. mediami i społeczeństwem doprowadził do zmiany sytuacji w Ameryce Łacińskiej.

Po przełamaniu tabu prezydenci Gwatemali, Kolumbii i Urugwaju zaproponowali nowe rozwiązania polityczne. Podczas tegorocznego Szczytu Państw Amerykańskich, który odbył się w kolumbijskim mieście Cartagena, narkotyki po raz pierwszy stały się tematem obrad. Pojawiły się również sygnały, że obecna administracja USA jest skłonna podejść do debaty w tej sprawie bardziej elastycznie.

Do Komisji dołączyli niedawno trzej byli prezydenci: Jorge Sampaio (Portugalia), Aleksander Kwaśniewski (Polska) i Ricardo Lagos (Chile). Dalsze rozszerzenie składu Komisji jest niezbędne, by mogła ona wprowadzać temat narkotyków do debaty publicznej w krajach spoza Europy i obu Ameryk

W seminarium udział wzięli miedzy innymi: Fernando Henrique Cardoso - b. Prezydent Brazylii, Ruth Dreifuss - b. Prezydent Szwajcarii i Minister Spraw Wewnętrznych, Richard Branson - przedsiębiorca, obrońca spraw społecznych, założyciel Virgin Group, współzałożyciel The Elders, Michel Kazatchkine - dyrektor Globalnego Funduszu do Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Światowej Komisji do spraw Polityki Narkotykowej.

 

    

Fot. K. Rainka