Jesteś na stronie:

Konferencja „Odpowiedzialność i rozwój – postępowe postulaty dla Europy i świata.”

25 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja „Odpowiedzialność i rozwój – postępowe postulaty dla Europy i świata.” Organizatorami tego wydarzenia była Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae", Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych (FEPS) oraz Club de Madrid.

W konferencji udział wzięli między innymi Pascal Lamy - w latach (1999-2004) członek Komisji Europejskiej ds. Handlu, dyrektor generalny WTO - Światowej Organizacji Handlu (2005-2013); Alfred Gusenbauer - kanclerz Austrii w latach (2007-2008), kierownik programu badawczego FEPS Next Left; Tone Rop - premier Słowenii w latach (2002-2004), wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Marek Belka - prezes Narodowego Banku Polskiego (2010-2016), premier RP w latach (2004-2005); Yves Leterme - Premier Belgii (2008, 2009-2011), Club de Madrid

Podczas konferencji zaprezentowano raport tzw. Grupy Lamy’ego - ‘Najpierw człowiek i ziemia: nowa globalna agenda na rzecz postępu” (Prioritise people and planet: A new global agenda for progress). Demokratyczny wybór; aktywne państwo opiekuńcze; globalne dobra publiczne; odpowiedzialna migracja; powszechny dostęp do służby zdrowia, opodatkowanie 1%; utworzenie Światowej Organizacji Finansowej – to tylko niektóre z postulatów, które składają się na treść raportu.

Całość znajduje się tutaj : https://www.feps-europe.eu/events/past-events/552-%E2%80%9Cresponsibility-and-development-new-agenda-for-europe-and-the-world%E2%80%9D.html


W dalszej części konferencji, krótko przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, paneliści podjęli się dyskusji na temat współczesnych wyzwań dla Europy i świata oraz metod i sposobów na sprostanie im w XXI wieku. Zaprezentowano raport autorstwa Joseph E. Stiglitz „Zmieniając zasady europejskiej gospodarki” (“Rewriting the rules of the european economy”) dostępny jest na stronie https://www.feps-europe.eu/resources/publications/662-rewriting-the-rules-of-the-european-economy.html.

Druga część konferencji stanowiła dyskusję na temat możliwości oraz konsekwencji przyjęcia Euro w Polsce. Proces przystąpienia do strefy Euro niesie ze sobą potencjalnie wiele politycznych i ekonomicznych korzyści, ale wiąże się z pewnymi ryzykami oraz jest niepopularny społecznie. Uczestnicy konferencji wspólnie szukali odpowiedzi na pytanie, jak zmaksymalizować korzyści, ograniczyć ryzyka i jednocześnie przekonać Polaków do pełnego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej.

Więcej na stronie www.fae.pl

Fot. K. Rainka