Jesteś na stronie:

Konferencja „Polska w Unii Europejskiej – 60 lat Traktatów Rzymskich”.

25 Marca 2017 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie przez Fundacje Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” oraz Instytut Bronisława Komorowskiego pod tytułem „Polska w Unii Europejskiej – 60 lat Traktatów Rzymskich”. Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada Włoch w Warszawie, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Friedricha Eberta.

Celem spotkania była refleksja nad dotychczasowymi osiągnięciami Unii Europejskiej oraz możliwymi perspektywami jej dalszego rozwoju. Konferencje otworzyli Andrzej Majkowski – Prezes Zarządu Fundacji Amicus Europae, Sławomir Rybiński – Prezes Zarządu Instytutu Bronisława Komorowskiego, Alessandro de Pedys – Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce oraz Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Swoje przemówienia wygłosili byli Prezydenci RP Aleksander Kwaśniewski oraz Bronisław Komorowski, a także Pat Cox – przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2002-2004. Obaj Prezydenci podkreślali konieczność dalszej współpracy Polski z Unią Europejską oraz przekonywali, że tylko zjednoczona Europa będzie w stanie poradzić sobie z nadchodzącymi wyzwaniami migracyjnymi i globalizacyjnymi.
W ramach konferencji zostały zorganizowane dwa panele dyskusyjne. W pierwszym z nich – „Globalizacja i suwerenność w XXI wieku: Jak zapewnić sukces integracji w zmieniającym się świecie?” wzięli udział: Adam Daniel Rotfeld, Gesine Schwan, Rita Sussmuth oraz Jaś Gawroński. Moderatorem panelu był redaktor Maciej Wierzyński.
Drugi panel dyskusyjny „Pomiędzy kryzysem euro, a wyzwaniami migracji. Strategia dla Polski w Unii Europejskiej” poprowadził Dyrektor Fundacji „Amicus Europae” – Ireneusz Bil. W panelu udział wzięli Dariusz Rosati, Joanna Mucha, Anna Skrzypek, Piotr Buras oraz Adam Szłapka.
Podczas wydarzenia została również przedstawiona Deklaracja o przyszłości Unii Europejskiej z okazji 60-tej rocznicy Traktatów Rzymskich. Deklaracja została spisana przez Parlamentarny Zespół do spraw przyszłości Unii Europejskiej. Posłowie zachęcają w niej do zacieśniania współpracy państw członkowskich oraz zachowania jedności w ramach Unii Europejskiej.