Jesteś na stronie:

Księga Jubileuszowa w 60-tą rocznicę urodzin Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (2 tomy).

Ze wstępu:
„…Chcieliśmy dać świadectwo minionym czasom i pokoleniom. W przekonaniu, że każdy z nich – bez względu na okoliczności – wniósł coś do Polskich dziejów i narodowego dorobku. Chcieliśmy także zostawić kolejnym pokoleniom – ku chwale i przestrodze. Jeśli Czytelnik znajdzie w tym dziele coś, co go zafrapuje, zastanowi, zmusi do optymistycznej lub gorzkiej refleksji, to znaczy, że zarówno autorzy, jak i redaktorzy oraz wydawca wykonali swą pracę dobrze…”
Redaktorzy: Danuta Waniek i Krzysztof Janik

Księga Jubileuszowa jest unikalną pozycją dokumentującą ścieżkę życiową i osiągnięcia jednego z najwybitniejszych polskich polityków została wydana przez Fundację Amicus Europae w 60-tą rocznicę urodzin Aleksandra Kwaśniewskiego i stanowi pasjonującą analizę i ocenę najważniejszych wydarzeń politycznych i międzynarodowych z ostatniego ćwierćwiecza, w tym i 10 lat prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Zawiera liczne osobiste wspomnienia osób współpracujących z byłym prezydentem w różnych okresach jego publicznej aktywności, stąd w książce nie zabrakło anegdot, sekretów współpracy podczas kampanii wyborczych jak i niuansów relacji partyjnych.
Do grona autorów i osób udzielających wywiady zaliczają się między innymi Adam Daniel Rotfeld, Stanisław Gebether, Danuta Hubner, Jerzy Jaskiernia, Jerzy Kornaś, Jacek Majchrowski, Witold Orłowski, Jan Widacki, Jerzy Dziewulski, Marek Siwiec, Stanisław Ciosek, Ryszard Kalisz, Adam Michnik, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Wojciech Jaruzelski, Jerzy Koźmiński, Leszek Miller, Józef Oleksy, Artur Balazs czy Jerzy Urban.


Zachęcamy do zakupu w księgarniach MDM (Koszykowa 34/50, Warszawa) oraz Prus (00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 7) oraz poprzez stronę internetową www.prus24.pl