Jesteś na stronie:

List otwarty - w związku z aktami wandalizmu w Jedwabnem

Wczorajszej nocy grupa neofaszystów dokonała odrażającego i oburzającego aktu wandalizmu, wobec pomnika w Jedwabnem upamiętniającym Żydów spalonych przez polskich sąsiadów w stodole w 1941 roku. Również  w zeszłym miesiącu mieliśmy do czynienia z innymi przejawami nacjonalizmu oraz ksenofobii. Wymalowanie antysemickich haseł na synagodze w Orli, zniszczenie litewskich pomników oraz tablic z nazwami miejscowości w Gminie Puńsk, a także próbę podpalenia Centrum Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku. 

Zwracam się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wzmożenie edukacji na rzecz tolerancji i pojednania wśród uczniów, nauczycieli i wychowawców. Przypadające dziś rozpoczęcie roku szkolnego, jest doskonałą okazją, by zamanifestować nasze przywiązanie do takich wartości jak otwartość oraz szacunek dla innych.

Proszę  przedstawicieli Kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych o jeszcze energiczniejszą pracę na rzecz dialogu, wzajemnego zrozumienia oraz pojednania. Postarajmy się by ludzie dobrej woli mogli jeszcze aktywniej zwalczać przejawy nietolerancji, nienawiści i zachowania rasistowskie.

Apeluję do uczestników trwającej kampanii wyborczej - partii politycznych,  kandydatów do Sejmu i Senatu o publiczne napiętnowanie wspomnianych aktów przemocy. Potrzebne jest nam ponadpartyjne działanie i głośne jednoznaczne stanowisko wobec tych haniebnych wydarzeń.

Proszę również wszystkich Państwa, byśmy na co dzień reagowali na każdy akt rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu oraz wrogości wobec mniejszości narodowych i etnicznych płynący czy to z przekonań, czy tylko z bezmyślności. Nie pozwólmy na niszczenie pomników, miejsc pamięci oraz symboli naszej wspólnej bogatej historii i kultury. Przeciwstawmy dobro większości ludzi złu nielicznych, którego doświadczyliśmy w ostatnich dniach.

                  /-/

Aleksander Kwaśniewski
Prezydent RP 1995-2005
Przewodniczący Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania