Jesteś na stronie:

Międzynarodowe Forum „Primakov Readings”.

10 czerwca 2019 roku Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski wziął udział w międzynarodowym forum, „Primakov Readings”, poświęconym pamięci Jewgienija Primakova. 

Forum odbywa się w Moskwie cyklicznie i jest regularną platformą dyskusji publicznej na temat najtrudniejszych zagadnień gospodarki światowej, polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Inicjatywa angażuje czołowych przedstawicieli rosyjskich i międzynarodowych ośrodków analitycznych, społeczności ekspertów, dyplomatów i urzędników.

Tegoroczne wydarzenie w ramach Światowego Centrum Handlu, dotyczyło przede wszystkim globalnych wyzwań ekonomicznych, nowych sił gospodarczych na całym świecie oraz scenariuszy ideologicznych dla coraz bardziej podzielonego społeczeństwa.

Sesję otworzył prezes IMEMO. E.M. Primakov z Rosyjskiej Akademii Nauk, profesor Aleksander Aleksandrowicz Dynkin, według którego, żyjemy w czasach populizmu, izolacjonizmu i kryzysu zaufania w kręgach rządzących. W swoim przemówieniu podkreślił, że globalizacja i technologia redystrybuują globalne przywództwo, a także wyraził niepokój dotyczący liberalizmu w słowach „istnieje zderzenie trendów jednobiegunowości i wielokierunkowości, a wolna konkurencja gospodarcza jest naruszona”.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski swoją wypowiedź, w panelu pod tytułem „Odwrót zachodniego liberalizmu i nowa konfrontacja wielkich mocarstw”, zaczął od przedstawienia przyczyn kryzysu demokracji liberalnej. Wyraził opinię, że istniejąca rewolucja technologiczna stanowi zagrożenie dla tradycyjnych form komunikacji, przez co wielość źródeł wpływa na łatwość manipulacji. Ponadto podkreślił, że „nowa sytuacja w globalnej polityce zakończyła wiodącą rolę Stanów Zjednoczonych. Pojawiają się nowe ośrodki wpływów politycznych i gospodarczych - świat wielobiegunowy, który wciąż znajduje się w fazie tworzenia, ale w następnej dekadzie zobaczymy wzrost wpływów krajów azjatyckich, Chin, Rosji i Indii”. Zmiany klimatyczne zostały uznane, za jedno z najważniejszych wyzwań, z którymi należy się zmierzyć.

W dalszej części paneliści podzielali obawy przedmówcy oraz formułowali własne tezy. Mikulas Dzurinda (prezes Centrum Studiów Europejskich Wilfried Martens) wyraził opinię, że całkowity odwrót od zachodniego liberalizmu jest mało prawdopodobny, a szybki wzrost gospodarczy Chin wymaga od nas dostosowania się, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad ekonomicznych. Tezę o tematyce gospodarczej podzielił także Carl Bildt (Współprzewodniczący Rady Europejskiej Spraw Zagranicznych, ECFR) dodając, że „rządy muszą być bardziej otwarte i reprezentatywne, wdrażać nowe modele zarządzania”. Thomas Graham, dyrektor Kissinger Associates oraz Senior Fellow na Uniwersytecie Yale, wskazywał także na potrzebę stworzenia sprawiedliwego handlu dla wszystkich krajów, ponieważ pomogło by to w uniknięciu groźnych konfliktów. Następnie moderator udzielił głosu Fiodorowi Aleksandrowiczowi Łukjanowowi (przewodniczący Prezydium Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej, redaktor naczelny czasopisma Rosja w Global Affairs) według niego, nowa era ładu liberalnego rozpoczęła się wraz z końcem zimnej wojny i rozprzestrzenianiem się modelu na wschód Europy, ale dzisiaj ważne jest, aby starymi metodami nie rozwiązywać aktualnych problemów globalnych.


Foto: https://www.flickr.com/photos/imemoras/48084816498/in/album-72157709136700187/


Pełna relacja fotograficzna i wideo z wydarzenia znajduje się na stronie : https://www.imemo.ru/primakov-readings.