Jesteś na stronie:

Oświadczenie Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojedania

Europejska Rada dr. Tolerancji i Pojednania jest głęboko wstrząśnięta ostatnim aktem terroryzmu, który miał miejsce we Francji. Wyraża słowa najwyższego potępienia dla sprawców tej zbrodni, źródeł ich inspiracji i motywacji. 

Zbrodnia ta zmierza do wzniecenia strachu, nieufności i w konsekwencji nienawiści pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i religijnymi w Europie. Jest to akt wymierzony we wzajemną tolerancję i przyjazne współistnienie, podstawę europejskich społeczeństw i europejskiej integracji.

Jako organizacja działająca na rzecz pojednania i tolerancji w Europie apelujemy do wszystkich mieszkańców zjednoczonej Europy o wzajemną solidarność i wsparcie w tych trudnych chwilach.

Mamy nadzieję że sprawcy tej zbrodni zostaną szybko wykryci przez odpowiednie służby państwowe, a motywy ich działań ujawnione i podane do publicznej wiadomości.

                    /-/

Aleksander Kwaśniewski
Prezydent RP 1995-2005
Przewodniczący Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania