Jesteś na stronie:

Oświadczenie

W związku z nadesłanymi pytaniami informujemy: Prezydent Aleksander Kwaśniewski od stycznia 2014 roku, jest członkiem niezależnej Rady Dyrektorów (Independent Board of Directors) Holdingu Burisma, ciała doradczego firmy.

Burisma jako Holding istnieje od 2006 roku . Wcześniej jako firmy wydobywające gaz na terenie Ukrainy od 2002 roku r. Burisma ma istotne znaczenie dla uniezależnienia Ukrainy od dostaw gazu z Rosji, dlatego wsparcie dla tej firmy ma głęboki sens.

Właścicielem firmy jest P. Mykoła Złoczewski, człowiek biznesu, który w latach 2010-2012 był ministrem Ekologii w rządzie M. Azarowa. Został zdymisjonowany ze względu na swoją niezależną postawę i zastąpiony przez człowieka klanu W. Janukowycza- Stawickiego.

Mówienie o nim jako człowieku Janukowycza jest bezpodstawne. Przypomnieć również warto, że czołowy kandydat w wyborach prezydenckich i prawdopodobny zwycięzca – P Poroszenko był również członkiem gabinetu Azarowa i przyklejanie mu łatki człowieka byłego reżimu jest nieusprawiedliwione.
Udział w Radzie jest odpłatny. Prezydent Aleksander Kwaśniewski wszystkie swoje dochody opodatkowuje w Polsce i właściwe organy mają w tej sprawie pełną informację. Żadne ustawy nie wymagają od byłych Prezydentów składania publicznie jawnych oświadczeń majątkowych.

Obecność Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w niezależnej Radzie Dyrektorów nie tworzy jakiegokolwiek konfliktu interesów, bowiem nie ma sprzeczności w analizach, które Prezydent Aleksander Kwaśniewski przedstawia publicznie na różnych forach i tych, które są materiałem do dyskusji dla władz Burismy. Strategiczny cel Burismy – zwiększyć udział gazu krajowego na rynku Ukrainy i uniezależnić się wobec Rosji jest jednym z najważniejszych elementów polityki, która powinna być wspierana przez demokratyczne siły Ukrainy i wspierający suwerenność i pomyślność tego kraju Zachód.

Biuro Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta RP 1995 -2005