Jesteś na stronie:

Potwierdzamy zaufanie do NATO i szacunek dla Unii Europejskiej.

Wybitni amerykańscy, europejscy i kanadyjscy politycy oraz dyplomaci podpisali deklarację transatlantyckiej jedności. Ten dokument ukazuje się jednocześnie na łamach „The New York Times”, „Gazety Wyborczej” i wielu gazet europejskich.

DEKLARACJA

My, niżej podpisani, jesteśmy wdzięcznymi spadkobiercami powojennego porządku bezpieczeństwa transatlantyckiego otrzymanego jako dar od amerykańskich i europejskich przywódców – wizjonerów, dla których inspiracją były wspólne wartości i którzy zjednoczyli się przeciwko tym samym zagrożeniom. Zabieramy dziś głos w obronie tego cennego dla nas sojuszu krajów demokratycznych oraz będących jego częścią międzynarodowych traktatów, instytucji i norm – sojuszu, który od zakończenia zimnej wojny aż do dziś służy zachowaniu pokoju i prowadzi do dobrobytu. Znając historię, zbyt dobrze wiemy, jak straszną cenę trzeba było zapłacić, kiedy zasady te nie był szanowane i chronione.

Zdeterminowani, by utrzymać ten kluczowy dla nas sojusz – przy jednoczesnym braku przyzwolenia na to, by różnice, które nieuchronnie pojawiają się nawet w relacjach pomiędzy bliskimi partnerami naraziły na szwank łączące nas więzi – dziś, kiedy podstawowe założenia sojuszu są podważane lub nawet deprecjonowane, korzystamy z okazji, by ponownie zadeklarować wierność wspólnym ideałom
i wartościom, w których nasze narody znajdowały oparcie od zakończenia drugiej wojny światowej.

Jednogłośnie potwierdzamy:

– Nasze zobowiązanie do zachowania porządku międzynarodowego opartego na normach prawnych, w którym przestrzega się standardów gwarantujących ochronę powszechnie obowiązujących praw człowieka, nieuzasadnione naruszenie granic jest karane, a mechanizmy prawne pozwalają stawiać czoło globalnym wyzwaniom, respektując jednocześnie suwerenność narodową;– Nasze zaufanie do NATO, które od ponad siedemdziesięciu lat stanowi niezastąpioną ostoję pokoju i bezpieczeństwa, a także nasze przekonanie o nieocenionej wartości strategicznej paktu dla Stanów Zjednoczonych i ich dwudziestu ośmiu transatlantyckich sojuszników;

– Nasz szacunek dla Unii Europejskiej, która od momentu powstania jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali aż do dziś, kiedy tworzy ją dwadzieścia osiem państw członkowskich, scala Europę, pełną napięć w swych dziejach, we wspólnotę wolności; ta właśnie Unia dowodnie pokazała, że jest najbardziej ambitnym i udanym projektem pokojowym we współczesnej historii;

– Naszą determinację, by zapewnić integralność zachodnich instytucji wywiadowczych, służb specjalnych oraz wymiaru sprawiedliwości, na których profesjonalizmie, współpracy i zdolności reagowania polegamy i które chronią nas przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi wynikającymi z działań prowadzonych przez państwa oraz podmioty niepaństwowe;

– Nasze zaangażowanie na rzecz obrony demokracji i poparcie dla odpowiednich działań mających na celu zwalczanie ekstremizmu, ksenofobii i innych form fanatyzmu, obronę wolności i niezależności prasy, udaremnianie cyberataków i zapobieganie im, a także uniemożliwianie prób ingerencji w wyniki wyborów.

W tym kluczowym momencie zachęcamy innych, którzy podzielają nasze obawy i przekonania, by przyłączyli się do naszej deklaracji oraz by – jako przedstawiciele demokratycznych społeczeństw – stanęli razem z nami, zjednoczeni w obliczu wspólnych zagrożeń oraz w dążeniu do wykorzystania wspólnych dla nas szans w zmieniającym się świecie.

Lista sygnatariuszy:
Madeleine Albright, sekretarz stanu USA 1997-2001;
John Baird, minister spraw zagranicznych Kanady 2011-15;
Joe Biden, wiceprezydent USA 2009-17;
Tony Blair, premier Wielkiej Brytanii 1997-2007;
John Boehner, przewodniczący Izby Reprezentantów USA 2011-15;
Bob Dole, kandydat na prezydenta 1996, senator USA 1969-96;
Joschka Fischer, wicekanclerz i minister spraw zagranicznych Niemiec 1998-2005;
Franco Frattini, minister spraw zagranicznych Włoch 2002-04 oraz 2008-11, komisarz UE ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa 2004-08;
Paolo Gentiloni, premier Włoch 2016-18;
Stephen Hadley, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego 2005-09;
Toomas Ilves, prezydent Estonii 2006-16;
Wolfgang Ischinger, przewodniczący monachijskiej konferencji bezpieczeństwa od 2008 r., ambasador Niemiec w USA 2001-06;
Ioannis Kasoulides, minister spraw zagranicznych Cypru 1997-2003 oraz 2013-18;
Bronisław Komorowski, prezydent Polski 2010-15;
Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski 1995-2005;
Joe Lieberman, kandydat na wiceprezydenta w 2000 r., senator USA 1989-2013;
Daniel Mitov, minister spraw zagranicznych Bułgarii 2014-17;
Miguel Angel Moratinos, minister spraw zagranicznych Hiszpanii 2004-10;
Sam Nunn, przewodniczący komisji sił zbrojnych Senatu USA 1987-95, senator USA, 1972-97;
Ana de Palacio y del Valle-Lersundi, minister spraw zagranicznych Hiszpanii 2002-04;
Leon Panetta, sekretarz obrony USA 2011-13, dyrektor CIA 2009-11;
Solomon Passy, minister spraw zagranicznych Bułgarii 2001-05;
Susan Rice, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA 2013-17;
Antonis Samaras, premier Grecji 2012-15;
George Shultz, sekretarz stanu USA 1982-89;
Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski 2007-14;
Giulio Terzi di Sant’Agata, minister spraw zagranicznych Włoch 2011-13;
Manuel Valls, premier Francji 2014-16;
Vaira Vike-Freiberga, prezydent Łotwy 1999-2007;
Alexandr Vondra, minister obrony Republiki Czeskiej 2010-12;
Emanuelis Zingeris, przewodniczący komisji spraw zagranicznych w Parlamencie Litwy od 2010 r.

Więcej na: www.ajc.org/TransatlanticUnity

Foto:http://wyborcza.pl/7,75968,23967259,potwierdzamy-zaufanie-do-nato-i-szacunek-dla-unii-europejskiej.html?disableRedirects=true