Jesteś na stronie:

Prezydent Aleksander Kwaśniewski wspiera inicjatywę polskich progresywnych samorządowców w obszarze działań na rzecz środowiska i ochrony klimatu

„Konieczność powstrzymania zmian klimatu jest dla mnie oczywista. „Solidarność dla klimatu” to bardzo ważna deklaracja polskich progresywnych samorządowców, wskazująca na znaczenie dialogu wokół lokalnej i globalnej polityki klimatycznej, w której rosnącą rolę, nie tylko w Polsce i Europie, odgrywają miasta i ich mieszkańcy.

Każde działanie lokalne składa się na globalny klimatyczny sukces. Takie inicjatywy klimatyczne, jak brytyjska sieć miast UK100, europejskie Porozumienie Burmistrzów czy globalna sieć metropolii C40 to tylko niektóre klimatyczne inicjatywy samorządowe. Deklaracja „Solidarność dla klimatu” ogłaszana jest w niezwykle ważnym momencie, gdy w Katowicach na inauguracji COP24 prezydent Duda mówił o łączeniu palenia węgla z ochroną klimatu. Deklaracja samorządowców to ważny, odpowiedzialny głos, który wskazuje, że do 2050 musimy całkowicie odejść od korzystania z paliw kopalnych.”

Poniżej cała treść deklaracji

DEKLARACJA POLSKICH MIAST PROGRESYWNYCH „SOLIDARNOŚĆ DLA KLIMATU”
My, samorządowcy – radne i radni, burmistrzynie i burmistrzowie, prezydentki i prezydenci polskich miast, odwołując się do tradycji polskiej solidarności, uważamy, że w XXI wieku kluczowa jest solidarność klimatyczna – w działaniach na rzecz ochrony globalnego klimatu oraz ograniczenia zmian klimatycznych.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko poprzez włączenie wszystkich mieszkanek i mieszkańców naszych miast we wspólne działania na rzecz klimatu, we współpracy z biznesem, organizacjami społecznymi, rządem, parlamentem oraz instytucjami Unii Europejskiej.
Wymaga to także wdrażania w miastach progresywnej polityki klimatycznej, zgodnej z łączącymi nas wartościami: sprawiedliwości, równości, bezpieczeństwa, solidarności, odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia, globalnego i lokalnego zrównoważonego rozwoju, pokoju oraz współpracy międzynarodowej.
Włączając się w globalny ruch działań na rzecz klimatu, będziemy dążyć do tego, że:
• zlikwidujemy ubóstwo energetyczne;
• do 2030 roku 100% źródeł oświetlenia w naszych miastach będzie opartych na energooszczędnej technologii LED, żeby poprawić sytuację budżetową miast i ich mieszkańców;
• do 2030 roku co najmniej 50% energii w budynkach zarządzanych przez nasze miasta będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, a do 2050 roku – 100%;
• zlikwidujemy smog w naszych miastach dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków, dążeniu do zastępowania węgla źródłami odnawialnymi oraz edukacji energetycznej;
• mieszkanki i mieszkańcy otrzymają wsparcie w rozwoju ich własnej energetyki, zarówno dzięki środkom m.in. z budżetu gminy, z funduszy ochrony środowiska
w Polsce, jak i środków z programów Unii Europejskiej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej (2021-2027).
Wszystkie powyższe działania poprawią sytuację budżetową miasta, jego mieszkanek i mieszkańców, jak również przyczynią się do ochrony klimatu. Stworzą lokalne miejsca pracy, poprawią jakość powietrza.
Chcemy, żeby ludzie, którzy żyją w naszych miastach i których reprezentujemy, mieli ciepło w domu, mieli bezpieczną i tanią energię, oddychali czystym powietrzem, pili czystą wodę i żyli w mieście, z którego są dumni.

Foto: https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/samorzadowcy-deklaruja-solidarnosc-dla-klimatu,117984.html