Jesteś na stronie:

Spotkanie dyskusyjne „Jak wspierać przedsiębiorczość w Polsce? Nowe szanse i możliwości dla samorządów”

7 lipca 2011 roku w warszawskim hotelu Novotel odbyło się seminarium poświęcone formom wspierania przedsiębiorczości na poziomie samorządowym. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 samorządowców: prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz radnych.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski dokonał wprowadzenia zwracając szczególną uwagę na rolę samorządów w kształtowaniu wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. Prezydent Kwaśniewski zaznaczył, iż małe i średnie przedsiębiorstwa które stanowią o sile polskiej gospodarki powinny uzyskiwać ze strony samorządów niezbędną pomoc przy rozwijaniu swojej działalności.

Prof. dr hab. Agnieszka Alińska ze Szkoły Głównej Handlowej wygłosiła referat pod tytułem „Znaczenie samorządu terytorialnego szczebla gminnego w organizowaniu i funkcjonowaniu instytucji mikrofinansowych w Polsce - niewykorzystane możliwości oraz perspektywy na przyszłość”, w którym ukazała mechanizm wspierania systemu mikrokredytów przez władze lokalne, oraz jaki wpływ moją one na prosperowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Dr Jerzy Zdrzałka, Przewodniczący Rady Nadzorczej „Samorządowa Polska” przedstawił zgromadzonym dorobek tej organizacji oraz charakter ogólnopolskiego programu wykorzystującego potencjał samorządu gminnego do aktywnego wspierania lokalnej małej i średniej przedsiębiorczości.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundacje Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” oraz Unię Gospodarczą Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska" S.A..