Jesteś na stronie:

„Szczepionka COVID-19 Światowym Dobrem Wspólnym”. Apel stu wpływowych światowych przywódców.

Ponad 100 wpływowych światowych przywódców, w tym 18 laureatów Nagrody Nobla, 32 byłych szefów rządów, przywódców politycznych, artystów, międzynarodowych organizacji pozarządowych i instytucji podpisało apel zainicjowany przez Yunus Centre o uznanie szczepionki COVID-19 za światowe dobro wspólne.

Jednolity apel wzywa rządy, fundacje, filantropów i przedsiębiorstwa społeczne do podjęcia działań na rzecz bezpłatnej produkcji i/lub dystrybucji szczepionek na całym świecie. Zapraszamy wszystkie podmioty społeczne, polityczne i zdrowotne do potwierdzenia naszej zbiorowej odpowiedzialności za ochronę wszystkich bezbronnych osób, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Pandemia COVID-19 wyraźnie obnaża siłę i słabość systemów opieki zdrowotnej w każdym kraju oraz wskazuje na przeszkody i nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. Skuteczność nadchodzącej kampanii szczepień będzie zależała od jej uniwersalności.

Sygnatariusze apelują do wszystkich światowych przywódców, w tym do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia, przywódców religijnych, przywódców społecznych
i moralnych, przywódców laboratoriów badawczych i firm farmaceutycznych oraz mediów aby połączyli swoje siły i zapewnili, że w przypadku szczepionki na COVID-19 mamy globalny konsensus co do tego, że musi ona być stosowana jako globalne wspólne dobro.

Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do apelu, więcej informacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

http://vaccinecommongood.org/