Jesteś na stronie:

Siódma edycja warsztatów "Polsko - niemiecki tandem bezpieczeństwa".

W dniu 7 maja w Warszawie odbyła się 7. edycja Polsko-Niemieckich Warsztatów nt. Polityki Bezpieczeństwa i Obrony z udziałem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Współorganizatorami tego wydarzenia była Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” oraz Fundacja im. Friedricha Eberta.

Warsztaty odbywają się raz w roku w Polsce i przyjmują formę okrągłego stołu. Skierowane są do zamkniętej grupy uczestników z Polski i z Niemiec, którzy biorą aktywny udział w debacie. Łączą one ekspertów i decydentów, tworząc formułę otwartej i pogłębionej polsko-niemieckiej dyskusji o wyzwaniach, trudnościach i oczekiwaniach wobec polityki bezpieczeństwa i obrony w wymiarze narodowym, europejskim i globalnym.

W tegorocznej edycji wzięło udział 35 ekspertów z Polski oraz Niemiec, w tym posłowie Bundestagu – Arne Leitz oraz Dietmar Nietan. Podczas warsztatów poruszano kwestie bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej z różnych perspektyw. W pierwszym panelu skupiono się na wyzwaniach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej w związku z utworzeniem PESCO oraz zmieniających się relacjach Unii z NATO. Drugi panel dotyczył zagrożeń związanych z kryzysem migracyjnym oraz terroryzmem. W ostatnim panelu poruszono kwestie cyberbezpieczeństwa oraz wiarygodności mediów w sieci.