Jesteś na stronie:

Wręczenie Nagrody im. Józefa Oleksego

W dniu 20 maja 2019 w Sali Kolumnowej Sejmu RP, miało miejsce wręczenie nagrody im. Józefa Oleksego. Laureatką została Pani Profesor Rita Süssmuth, wieloletnia przewodnicząca niemieckiego Bundestagu (1988-1998). Jedna z najwybitniejszych polityków w Niemczech. Nawet 10 lat po odejściu z polityki wciąż uważa się ją za uosobienie nowoczesnej polityki kobiet i rodziny CDU.

Profesor Rita Süssmuth została odznaczona za poszukiwanie dróg dialogu polsko-niemieckiego, za wysoką kulturę polityczną, za swoją niezwykłą rolę w kształtowaniu relacji politycznych na najwyższych szczeblach, a także za zdolność do rozwiązywania konfliktów oraz propagowanie idei szacunku i tolerancji. Prof. Suessmuth przyczyniła się do przyjęcia wspólnej deklaracji Bundestagu i Izby Ludowej NRD w sprawie uznania granicy z Polską. Z patronem nagrody łączyła ją wieloletnia serdeczna relacja. Jako osoba, która uczestniczyła w wielu wydarzeniach przełomowych dla polskiej integracji europejskiej wielokrotnie spotykała się z Józefem Oleksym ówcześnie będącym na stanowisku Prezesa Rady Ministrów czy Marszałka Sejmu RP.

W czasie tego wydarzenia laudację wygłosili Pani Maria Oleksy oraz  Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

W skład Komitetu Honorowego Nagrody im. Józefa Oleksego wchodzą: Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Całus, Hieronim Kubiak, Andrzej Kurz, Jacek Majchrowski, Dariusz Rosati oraz Jerzy Wenderlich