Jesteś na stronie:

XIII Coroczna Konferencja Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES- Yalta European Strategy)

W lipcu 2004 roku, Victor Pinchuk zgromadził około 30 europejskich liderów na pierwszym seminarium Jałtańskiej Strategii Europejskiej, w celu omówienia perspektyw Ukrainy na przystąpienie do UE. Przez lata, dzięki YES, powstała międzynarodowa sieć wsparcia dla Ukrainy działająca na rzecz wzmocnienia dyplomacji publicznej.


Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski jako członek Rady Yalta European Strategy w dniach 15-18 września uczestniczył w XVIII spotkaniu tej organizacji w Kijowie. W wystąpieniu otwierającym konferencję Pan Prezydent zaznaczył jak ważna jest dyskusja o Ukrainie w świetle podstawowych wartości demokratycznych.

„Dziś przyszłość Ukrainy może być omawiana tylko w kontekście globalnym. I nie jest to już możliwe, aby porozmawiać o przyszłości współczesnego świata bez debaty o Ukrainie. Świat się zmienia. Przedefiniujmy zasady i cele, które określają świat w XXI wieku . Ukraina jest sprawdzianem dla nas wszystkich, testem dla naszego zaangażowania na rzecz podstawowych wartości, takich jak wolność narodów, prawo państw do suwerenności i pokojowego współistnienia. Filozofia ta jest fundamentem Jałtańskiej Strategii Europejskiej. YES jest oddany tym ideom przez 12 lat swojego działania. Są to poglądy, które czynią nasze dyskusje produktywnymi a wnioski wartościowymi. Nie chodzi tylko o to, żeby marzyć i rozmawiać , ale żeby poszukiwać realnych rozwiązań" .

„Świat traci zainteresowanie dla ukraińskiego kryzysu, dlatego ważne jest, aby walczyć o jedność i poparcie UE” takimi słowami Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski zakończył XVIII spotkanie YES.

"Zła wiadomość jest taka, że mamy coraz mniej energii i zainteresowania wśród sojuszników Ukrainy, zwłaszcza w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Ponieważ czas płynie, mamy nowe problemy, a media zaczęły raportować inne wydarzenia na pierwszych stronach, takie jak Korea Północna, wybory w USA, itp
Taki obrót zdarzeń nie jest dobry dla Ukrainy. Musimy okazać nasze międzynarodowe wsparcie, zrozumienie i jedność".

Podczas tegorocznej konferencji, swoje przemówienia wygłosiło grono znamienitych osób. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową oraz obejrzenia inspirujących, pełnych wniosków na przyszłość przemówień uczestników tegorocznej konferencji http://yes-ukraine.org/en/