Jesteś na stronie:

XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

W dniach 2-4 września w Krynicy Zdrój odbyło się, już po raz 24, coroczne Forum Ekonomiczne. Wydarzenie zgromadziło tysiące wybitnych osobistości zarówno z Europy, jak i z całego świata, którzy dyskutowali o najważniejszych i najbardziej aktualnych problemach dzisiejszej gospodarki.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski aktywnie uczestniczył w panelach dotyczących nowych liderów oraz problemów na Ukrainie.

„Przywództwo może się odbywać na drodze dialogu, przekonywania, perswazji, a w bardzo niewielkim stopniu na drodze narzucania decyzji, które lider uważa za ważniejsze” – powiedział w trakcie panelu otwierającego Forum Ekonomiczne w Krynicy. Pan Prezydent zauważył, że wiara w lidera będzie ograniczona, bowiem mamy do czynienia ze społeczeństwem znacznie lepiej poinformowanym i wyedukowanym niż kiedykolwiek w przeszłości. Prowadzi to do tego, że obecnie jednym z największych wyzwań współczesnego przywództwa jest niezwykle duże tempo zmian, jakim ulega świat. Powoduje to, że przewidywanie czegokolwiek jest bardzo trudne.

XXIV Forum Ekonomiczne miało w swoim programie ponad 200 sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, prezentacji, wydarzeń specjalnych i kulturalnych. Wśród debat dominowała tematyka polityczna, ekonomiczna i społeczna, nie zabrakło jednak tematów związanych z problematyką innowacji czy ochrony zdrowia.

Więcej na stronie

Wideo