Club de Madrid

Club de Madrid jest niezależną organizacją non-profit zrzeszającą ponad 90 byłych Prezydentów i Premierów z wielu państw na całym świecie. Jest to największe forum byłych głów państw mające na celu wspieranie demokratycznych reform na świecie oraz reagowanie na zaistniałe sytuacje kryzysowe. Korzystając z wiedzy wybitnego grona polityków i uczonych, Club de Madrid pomaga w rozwoju demokracji na świecie.

Poprzez organizowanie konferencji i prowadzenie paneli dyskusyjnych, wdraża demokratyczne idee w wielu krajach świata. Głównymi celami organizacji jest doradztwo w demokratycznym zarządzaniu, rozwiązywanie politycznych konfliktów oraz budowanie demokratycznego społeczeństwa.

Club de Madrid przyczynia się do wprowadzania zmian instytucjonalnych oraz społecznych wpływających korzystnie na dobrobyt obywateli.

Członkami Club de Madrid są miedzy innymi: Valdas Adamkus, Bill Clinton, Horst Köhler, Romano Prodi i wielu innych.

 

Więcej informacji: http://www.clubmadrid.org/