Atlantic Council

Rada Atlantycka promuje konstruktywne przywództwo i zaangażowanie w międzynarodowe sprawy, w oparciu o przewodnią rolę Atlantyckiej społeczności, podczas spotkań dotyczących wyzwań XXI wieku. Rada opiera swoje działanie na bezstronnej sieci liderów, których celem jest nadanie pomysłom wymiaru rzeczywistego poprzez:
 

  • Stymulowanie dialogu i dyskusji na temat międzynarodowych problemów, z włączeniem podnoszenia jakości publicznej debaty z promowaniem konsensusu z administracją publiczną, kongresem, z korporacjami sektora non profit, z mediami w USA oraz w śród liderów europejskich, azjatyckich, afrykańskich i amerykańskich
  • Prowadzenie programu wymian dla następnego pokolenia liderów z USA, którzy staną się czynnie zaangażowani w sprawy międzynarodowe. Pozwoli im na zdobycie niezbędnej wiedzy dla rozwoju efektywnej polityki.

Przez różnorodną sieć współpracy, Rada zbuduje podstawy wyborców by wspierać stworzenie amerykańskiego przywództwa polityki. Program publikuje międzynarodowe analizy, zwołuje konferencje zgodnie z/albo z przyszłymi liderami, oraz przyczynia się do publicznej debaty, która jednoczy różne poglądy zainteresowanych od indywidualnych po różne odmiany interesów i doświadczeń. Ważny wkład rady polega na:

 

  • Identyfikowaniu i kształtowaniu odpowiedzi na główne problemy związane z Atlantyckim Sojuszem i transatlantyckimi relacjami
  • Budowanie konsensusu między Ameryką a Rosją, Chinami, Japonią, Koreą i Tajwanem
  • Promowanie odpowiedzialności za rosnącą potrzebę energii i ochronę środowiska
  • Opracowaniu planów dla i prowadzenia amerykańskiej polityki wobec Bałkan, Afryki, Kuby, Iraku, Iranu i Libii
  • Interesowaniu studentów Euro-Atlantycką strefą oraz procesami zachodzącymi w NATO

 

Wystąpienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego podczas kolacji "Atlantic Council Freedom's Challenge" w Berlinie z okazji 20. lecia upadku Muru Berlińskiego.