Europejska Rada Stosunków Międzynarodowych

    

Europejska Rada Stosunków Międzynarodowych (ECFR) jest pierwszym paneuropejskim think-tankiem, który rozpoczął swoją działalność w październiku 2007 roku. Celem Rady jest prowadzenie badań naukowych oraz promowanie świadomej debaty w Europie, gdzie kluczowym elementem jest rozwój spójnych wartości w oparciu o politykę zagraniczną. ERSM opracowała strategie zawartą w trzech charakterystycznych elementach które definiują jej działalność:

Ogólnoeuropejska Rada, ECFR gromadzi wybitne osobistości z grona – polityków, ekspertów i liderów biznesu z państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, którzy spotykają się na corocznych obradach. Członkowie Rady podzieleni są na grupy geograficzne oraz tematyczne, pracując nad działalnością ECFR. Radzie przewodniczy Martti Ahrisaari, Joschka Fischer i Mabel van Oranje.

Biura ECFR są platformami badawczymi, oraz ośrodkami debat i komunikacji. ECFR wyjątkowo spośród europejskich think-tanków, ma biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie i Sofii. W przyszłości planuje otworzyć również biuro w Warszawie i Brukseli.

ECFR zgromadził zespół wybitnych naukowców i praktyków z całej Europy do realizacji swoich celów poprzez innowacyjne projekty z ogólnoeuropejskim wydźwiękiem. Działalności ECFR obejmuje prowadzenie badań, tworzenie publikacji oraz sprawozdań ze spotkań prywatnych i debat publicznych "przyjaciół ECFR" w stolicach UE jak również nawiązuje bardzo cenne kontakty z mediami zagranicznymi.

Więcej informacji: http://ecfr.eu/